Wśród naszych podopiecznych jest też Pani Elżbieta Piotrowska, 61 lat. W 2006 roku stwierdzono u niej SM - stwardnienie rozsiane. Ze względu na wysokie koszty leczenia pacjentów z SM, NFZ nie kwalifikuje chorych w tym wieku na leczenie. Postanowiła walczyć o siebie. Skontaktowała się z kliniką we Francji. Chce brać nowoczesne leki i rehabilitować się.

Ela Piotrowska

Chciałaby jak najdłużej pozostać sprawną i samodzielną! Może chcesz pomóc właśnie jej...

Jeżeli ktoś z was chce przeznaczyć swój 1% dla Elżbiety Piotrowskiej prosimy wpisać
w odpowiednią rubrykę PIT-u nazwę Fundacji: Fundacja Marka Kamińskiego oraz KRS 0000133671 . W rubryce "Informacje uzupełniające" należy wpisać DLA ELŻBIETY PIOTROWSKIEJ