Benefit Systems wspiera Fundację w ramach projketu Obozy Zdobywców Biegunów. Bez wsparcia firmy niemożliwe byłoby przygotowanie obozów od strony merytorycznej.

Wspólnie z Benefit Systems, Fundacja przeprowadziła akcję Karta Sportowa: https://kartasportowa.pl/. Otwarta postawa pracowników firmy stworzyła wrunki do fajnej, owocnej i kreatywnej współrpacy 🙂

Benefit Systems dostarcza innowacyjne, nowatorskie rozwiązania w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych z zakresu sportu i rekreacji, kultury oraz specjalnych, szytych na miarę programów kafeteryjnych.

87efa_benefit_maly