Fundacja ENERGA została powołana do życia w kwietniu 2009 roku decyzją Fundatora, którym jest Zarząd ENERGA SA. Naszym celem jest niesienie pomocy.

Fundacja przede wszystkim stara się otaczać opieką chore dzieci. Wspiera również ich opiekunów, placówki i instytucje działające na rzecz dzieci.

Fundacja Energa realizuje następujące cele:

- wspieranie rozwoju publicznych placówek ochrony zdrowia, opieki paliatywnej oraz pomocy i opieki społecznej,

- wspieranie rozwoju medycznych badań naukowych i wiedzy medycznej,

- wspieranie potrzeb osób fizycznych w zakresie świadczeń medycznych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, a także potrzeb materialnych osób fizycznych poszkodowanych na skutek nadzwyczajnych zdarzeń losowych, w szczególności wywołanych przez siły przyrody czy ruch pojazdów,

- wspieranie rozwoju jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostek Policji oraz innych specjalistycznych służb ratowniczych,

- rozwój nauki i oświaty w Polsce,

- propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności sportowej,

- wspieranie działalności organizacji społecznych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, w szczególności niepełnosprawnym intelektualnie,

- wspieranie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

logo Fundacja ENERGA0001