„Pomagając innym dotrzeć na sam szczyt, sam się do niego zbliżasz”
Fundacja Marka Kamińskiego jest organizacją której zadaniem jest m.in. pomoc dzieciom i młodzieży, osobom potrzebującym i niepełnosprawnym oraz tworzenie programów edukacyjnych. Poprzez nasze projekty udowadniamy, że nie ma rzeczy niemożliwych. Sztandarowym przykładem jest wyprawa Marka Kamińskiego i niepełnosprawnego Jasia Meli na Bieguny Północny i Południowy. Droga którą wspólnie przebyli przywróciła Jasiowi wiarę w siebie oraz dała nadzieję innym  osobom, że mogą spełnić marzenia i wyjść poza granice swoich możliwości.
Fundacja Marka Kamińskiego w ramach swojej działalności realizuje projekt Life Plan. Life Plan to propozycja rozwojowego programu mentorskiego, którego głównym beneficjentem jest młodzież o utrudnionym starcie (m.in. pochodząca z domów dziecka, ubogich rodzin lub niepełnosprawna). Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy i z Państwa pomocą finansową w 2018 roku objąć wsparciem 50 uczestników.
Life plan:
  • opiera się na zbudowaniu relacji wzorowanej na przykładzie Marka Kamińskiego i JaśkaMeli, kładąc nacisk na rozwijanie osobistego potencjału i budowaniu w uczestnikach programu poczucia odpowiedzialności za swoje życie i sprawczości.
  • uczestnicy są objęci rocznym wsparciem psychologicznym i coachingowym, podczas którego przejdą kolejne kroki Metody Biegun sztuki osiągania celów wg Marka Kamińskiego i wcielą je w życie. Konsultacje z opiekunem będą miały na celu monitorowanie postępów, ale również znalezienie rozwiązań dla pojawiających się w trakcie procesu trudności i wyzwań.
  • program zakłada również trening fizyczny do samodzielnego wykonania.
  • w ramach projektu przewidziane jest stypendium dla każdego uczestnika w wysokości 10 000 zł. W roku 2018 chcielibyśmy z państwa pomocą finansową rocznym wsparciem objąć 50 uczestników.
Poszukujemy partnera-sponsora, który wsparłby finansowo realizację projektu Life Plan. Proponujemy Państwu współpracę sponsoringową i tytuł PARTNERA STRATEGICZNEGO, której potwierdzeniem będzie, opatrzona odpowiednimi zapisami, umowa partnerska.
DLACZEGO WARTO NAM POMAGAĆ?
Ponieważ od lat staramy się docierać do źródeł problemów społecznych i działać tak jak „(…) ten, kto wskazuje jak sami mogą sobie pomóc”. Będąc blisko osób, grup dotkniętych różnymi problemami społecznymi łatwiej jest nam ocenić jakie są ich potrzeby, co można konkretnie zrobić, aby wspomóc człowieka tak, by w jego życiu na nowo pojawiła się chęć do działania. Do tej pory zorganizowaliśmy już 9 obozów, pomogliśmy ponad 200 dzieciom z całej Polski, przeszkoliliśmy 1700 nauczycieli z metody Biegun, 20 trenerów i kilkadziesiąt osób prywatnych.
Co oferujemy w zamian?
  • umieszczenie informacji o firmie + logo na stronie www.kaminski.pl, oraz w materiałach reklamowych projektu
  • promocję na mediach społecznościowych Fundacji oraz informację na kanałach Marka Kamińskiego
  • udostępnimy przestrzeń na realizację polityki społecznej firmy oraz kreowanie jej pozytywnego wizerunku.
Jednak najcenniejsza będzie satysfakcja z pomocy i wspólnego działania oraz możliwość cieszenia się razem z nami z efektów wspólnej pracy. Za konkretnym gestem pomocy kryje się przemiana człowieka i do poznania tej tajemnicy Was zapraszamy.
 
Mamy nadzieję, że nasza propozycja wydała się Państwu interesująca.
Z przyjemnością przybliżymy szczegóły współpracy przy projektach Fundacji, podczas spotkania.
Zapraszam do kontaktu Maria Gołąbek
Tel: +48 608 060 412, mail: maria.golabek@kaminski.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.